Liebes Mami

Zo dim runde Geburtstag am 7. August 2019 gratuliere mer der ganz härzlech ond wönsched alles Gueti, vor allem gueti Gsundheit. Gnüss din Tag ond lass di fire.

Claudia, Roger met de Familien