Liebi Mischi,mer gratulieret der zo dinnere super Leistig bi de LAP,hesch mega guet gmacht.Mer wünsched der im witere Bruefslebe als FAGE alles Gueti ond en guete Start bi de Spitex.Liebi Grüess Mama ond Papa Wyss,Marco ond Vanessa